Ετήσια Έκθεση ΕΘΑΑΕ 2022 για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η Eτήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2022 της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που μόλις δημοσιεύτηκε, αντανακλά τις προσπάθειες και τις επιτυχίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναδεικνύει την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε επιμέρους τομείς, τις καινοτομίες που υλοποιήθηκαν, τα θέματα που απασχόλησαν και τα σημεία που χρήζουν προσοχής και περαιτέρω βελτίωσης. 

Τα επίκαιρα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επελέγησαν και αναλύονται στην Έκθεση του 2022 είναι: α) οι θεμελιώδεις αξίες που διέπουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων στον ΕΧΑΕ (δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ιδρυματική αυτονομία, η συμμετοχή των φοιτητών και του προσωπικού στη διακυβέρνηση των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και η δημόσια ευθύνη για την ανώτατη εκπαίδευση) και β) η διεθνοποίηση ως στρατηγικός στόχος για τα Πανεπιστήμια και τα χαρακτηριστικά της διασυνοριακής ανώτατης εκπαίδευσης.
Σημαντικό ορόσημο για την Ανώτατη Εκπαίδευση το 2022 υπήρξε η ψήφιση του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

Επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2022 της ΕΘΑΑΕ.