Επίσκεψη Fulbright Specialist

Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του Ιδρύματος, όπως αυτή έχει δημοσιοποιηθεί από την Διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά από πρωτοβουλία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου και μέσω γενναιόδωρης χορηγίας του Ιδρύματος Fulbright, το ΟΠΑ φιλοξένησε πρόσφατα ως Fulbright Specialist τον Καθηγητή Robert Slater του University of Louisiana at Lafayette. Ο Καθηγητής Slater είναι Πρόεδρος του College of Education του Πανεπιστημίου της Λουϊζιάνα.
 
Στόχος της επίσκεψής ήταν η ανταλλαγή απόψεων με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΟΠΑ σε θέματα αριστείας και καλών πρακτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ειδικότερα, ο Καθηγητής Slater αντάλλαξε απόψεις με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την αξιολόγηση του έργου των ερευνητικών εργαστηρίων του ΟΠΑ. Η αξιολόγηση του έργου των εργαστηρίων θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έρευνας καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του Ιδρύματος.  

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σκοπεύει να συνεργαστεί ευρύτερα με διεθνείς οργανισμούς και μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.