Κατατέθηκε η έκθεση του O.Π.Α. για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο PRME (3/3/2015)

Συντάχθηκε και κατατέθηκε από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ η 1η Έκθεση του ΟΠΑ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) στην πρωτοβουλία PRME, το Μάρτιο του 2015.Την έκθεση μπορείτε να την βρείτε: