Νέα ψηφιακή πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος - Open data

Σας ενημερώνουμε ότι από 4-7-2018 δημοσιοποιήθηκε ο νέος δικτυακός τόπος της ΤτΕ για ανοικτά δεδομένα με μακροοικονομικές σειρές.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ