Διαδικτυακό σεμινάριο Elsevier I 25 Φεβρουαρίου 2021Ι

Διαδικτυακό σεμινάριο Elsevier  με τίτλο :

From disconnected datasets to relevant and complementary data.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΜΠ στα πλαίσια του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο του χρυσού χορηγού Elsevier,
 

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 από τις 11:00 έως τις 12:00
Γλώσσα παρακολούθησης: Αγγλικά
 

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο συμπληρώστε την σχετική φόρμα.

 
Θα μεταδοθεί ζωντανά κα μέσω του καναλιού της Βιβλιοθήκης στο YouTube