Χειμερινό πρόγραμμα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 – ΙΟΥΝΙΟΣ  2015)
  Δευτέρα - Πέμπτη
Παρασκευή  
Σάββατο
Τμήμα Βιβλίων
(Τμήμα Πρόσκτησης & Τεκμηρίωσης Υλικού)
08.30 – 20.00 
08.30 – 15.00
08.30 - 19.30
08.30 - 14.30
-
Τμήμα Περιοδικών 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 -
Τμήμα ΕΟΚ 08.30 - 15.00 08.30 - 14.30 -
Τμήμα Αναγνωστηρίου 08.30 - 20.00 08.30 - 19.30 -
Δανεισμός
08.30 - 20.00 08.30 - 19.30 -