Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής

Tα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος συνεχίζονται με τη Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Τετάρτη 2.12.2020.

 

Η συγκεκριμένη Ενότητα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την  αξιολόγηση  των πληροφοριακών πηγών, την ποιότητα και τη δεοντολογία της πληροφορίας,  τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά.

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιόδου και η Β’ Ενότητα θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype Meetings.Τα σεμινάρια θα επαναληφθούν έξι φορές, πρωί και απόγευμα, διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Β΄ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»  

Τετάρτη 02.12.2020, 18.00-19.30

Σύνδεσμος σεμιναρίων:  https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ