Συμφωνίες του ΣΕΑΒ για δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) με τη λήξη των συμφωνιών στις 31/12/2021

Ενημέρωση σχετικά με τις συμφωνίες του ΣΕΑΒ για δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) με τη λήξη των συμφωνιών στις 31/12/2021

Σχετικά με τις συμφωνίες για δημοσιεύσεις σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) με εκδότες θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ  ότι ισχύουν τα εξής προς το παρόν:

Παραμένει ενεργή η δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε:

  • Cambridge University Press (πλήρης απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης)

  • Elsevier (έκπτωση 10% από το κόστος δημοσίευσης)

  • IEEE (15 δημοσιεύσεις ΑΠ με απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα)

  • Oxford University Press  (πλήρης απαλλαγή μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού ποσού)

  • Open Library of Humanities (πλήρης απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης)

  • SCOAP3 (πλήρης απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης)

Πιο συγκεκριμένα για τη δημοσίευση σε περιοδικά του IEEE ισχύουν τα ακόλουθα:
Η δυνατότητα δημοσίευσης με έκπτωση 10% σε περιοδικά του IEEE, που ίσχυε για την περίοδο 2019-2021 έχει πλέον ανασταλεί καθώς εκκρεμεί η σύναψη συμφωνίας για την επόμενη τριετία 2022-2024. Εντούτοις, έχει ενεργοποιηθεί η κάλυψη 15 δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης με απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης για τους ερευνητές που ανήκουν σε ιδρύματα-μέλη του ΣΕΑΒ, ως μέρος της σύμβασης της περιόδου 2019-2021:
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 15 δημοσιεύσεων.
Τύποι άρθρου: όλοι οι τύποι.
Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά.
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND.

Αναστέλλεται από 1ης Ιανουαρίου 2022 η δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε:

  • Emerald

  • Royal Society of Chemistry

  • Wiley

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις συμφωνίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ https://scholarly.heal-link.gr/