Προσωρινή ηλεκτρονική πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία της πλατφόρμας MIT Press Direct μέχρι 31 Μαΐου 2020

Προσωρινή ηλεκτρονική πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία της πλατφόρμας MIT Press Direct μέχρι 31 Μαΐου 2020       

                  Umbrella Alt Text

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον καιρό του κορωνοϊού, η Βιβλιοθήκη ζήτησε να παρέχεται στα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ, ελεύθερη πρόσβαση σε 2.770 ηλεκτρονικά βιβλία της πλατφόρμας MIT Press Direct έως 31 Μαΐου 2020. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στο περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά στα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ με αυθεντικοποίηση μέσω VPN.                                                          

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκδοτικοί οίκοι μπορούν να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο που διαθέτουν και συνεπώς αυτή να μην είναι εφικτή όπου δεν καλύπτεται από συνδρομές του ΣΕΑΒ ή της Βιβλιοθήκης. Παρακαλούμε ακολουθείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης καθώς περιστατικά μη ορθής χρήσης της υπηρεσίας μπορεί να προκαλέσουν την ανάκληση της ελεύθερης πρόσβασης. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ολόκληρων βιβλίων και τευχών περιοδικών.

Η ενημέρωση για συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται  με ανοικτή πρόσβαση περιορισμένης διάρκειας εξ αιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας θα είναι συνεχής και θα ανανεώνεται με κάθε ευκαιρία. Παρακαλούμε παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ