Πρόσκληση σε δίαλογο του Επίτροπου Αβραμόπουλου με φοιτητές