Παρουσίαση των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

Παρουσίαση των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022, 12.00-13.00

 

Με αφορμή την εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης (24-30 Οκτωβρίου), η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στον οποίο συμμετέχει  η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ, διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση των ερευνητικών κοινοτήτων των Ιδρυμάτων-Μελών του ΣΕΑΒ για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης.

Στην παρουσίαση θα αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά την Ανοικτή Πρόσβαση και την πραγμάτωσή της στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Θα γίνει αναφορά σε απτά οφέλη της δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης και πώς αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τη νέα τριετία (2022-24).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, ώρα 12:00-13.00.

Η παρακολούθηση γίνεται κατόπιν εγγραφής στην ακόλουθη σελίδα: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJIsdO2orz0oGdD6qTpZgIyUumjbDkrIekZy

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το θέμα των προγραμμάτων Ανοιχτής Πρόσβασης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ στο scholarly@heal-link.gr.

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου library@aueb.gr, στην υπηρεσία Ρωτήστε μας ή στα τηλέφωνα 210 8203261 και 210 8203534.