Λειτουργία Βιβλιοθήκης την Παρασκευή 21.7.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ANNOUNCEMENT

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν θα εξυπηρετούν το κοινό με φυσική παρουσία την Παρασκευή 21.7.2023 από τις 12 το μεσημέρι και μετά, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Administrative services of the Athens University of Economics and Business will not serve the public with a physical presence on Friday 21.7.2023 from 12 noon onwards, due to the particularly high temperatures provided by the National Meteorological Service.