Λειτουργία του συγκροτήματος του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ από την Τετάρτη 6 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση στο συγκρότημα του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ δεν θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 6 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024, λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων. Όλες οι επιστροφές δανεισμένων βιβλίων με ημερομηνία επιστροφής εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος θα γίνουν έπειτα από τη λήξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων.