Λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ από 1.6.2020

Λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ από 1.6.2020

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

Την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, σχετικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία από 1/6/2020 όλων των υπαλλήλων τηρουμένων των κανόνων διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος,

την Πράξη Πρύτανη με αρ. πρωτ/λου 2921/29.05.2020 σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Διοίκησης και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΦΕΚ Β 2038/2020),

 

Ενημερώνει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι από 1.6.2020 και μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Όλα τα Αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό.  Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλεται η πρόσβαση του κοινού στα βιβλιοστάσια, στα τραπεζοκαθίσματα και στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, scanners κ.λπ.).
  • Η επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και η εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να πραγματοποιείται  με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας ή και τηλεφωνικά με ωράριο 8:30-15:00.
  • Τα ενημερωτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους φοιτητές του ΟΠΑ, στη χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και των πηγών της, γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype for Business σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που κοινοποιείται μέσω των γραμματειών τους.
  • Η κατάθεση των διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή τους. Η βεβαίωση κατάθεσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους καταθέτες οι οποίοι θα πρέπει να την προωθήσουν στην Γραμματεία τους για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.

 

Δια ζώσης εξυπηρέτηση για τις ανάγκες κυκλοφορίας έντυπου υλικού

Εφόσον το αίτημα σας δε δύναται να ικανοποιηθεί απομακρυσμένα, ιδίως για θέματα δανεισμού έντυπου υλικού, διαδανεισμού, και επιστροφής ή παραλαβής συγγραμμάτων της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» τότε είναι δυνατή η δια ζώσης εξυπηρέτηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και αποκλειστικά για το συγκεκριμένο λόγο. Επιτρέπεται μόνο η ολιγόλεπτη παραμονή στο χώρο εισόδου. Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Το αίτημα για δανεισμό έντυπων βιβλίων προϋποθέτει να έχετε κάνει εγγραφή μέλους στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ. Σε περίπτωση που δεν είστε ακόμη μέλος πραγματοποιείστε την προεγγραφή σας εδώ. Η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί με την επίδειξη της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας την ημέρα της προσέλευσής σας.

Τα αιτήματα για δανεισμό βιβλίων θα κατατίθενται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση δανεισμού. Απαιτείται η καταγραφή του ονοματεπώνυμού σας, της ιδιότητάς σας, του αριθμού μητρώου σας εφόσον είστε φοιτητής και των βιβλιογραφικών στοιχείων του βιβλίου/ων που επιθυμείτε να δανειστείτε (τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, ημερομηνία έκδοσης). Πριν καταθέσετε αίτημα δανεισμού, συστήνουμε να αναζητήστε τα βιβλία στον βιβλιογραφικό κατάλογο AUEB-OPAC για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητά τους. Έπειτα από την κατάθεση του αιτήματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων.

Η επιστροφή του έντυπου υλικού δεν απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη.  Τα βιβλία επιστρέφονται στον ειδικό χώρο που θα σας υποδείξει το προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό.

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για τις ανάγκες κυκλοφορίας του έντυπου υλικού είναι καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-15:00.

Η είσοδος στο Αναγνωστήριο του κεντρικού κτιρίου θα πραγματοποιείται από τη δεξιά πόρτα και η έξοδος από την άλλη πόρτα ώστε να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο συγχρωτισμός. Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για 1,5-2 μέτρα χωρικής απόστασης μεταξύ των προσώπων.

Όλα τα βιβλία που επιστρέφονται παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης για τουλάχιστον 72 ώρες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ώστε να είναι ασφαλής η επόμενη χρήση τους. Τα βιβλία δανείζονται ξανά εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ο απαιτούμενος χρόνος των 72 ωρών από την ημερομηνία επιστροφής. Εάν ζητηθεί για δανεισμό ένα βιβλίο που δεν έχει ολοκληρώσει το κύκλο απομόνωσης τότε θα ενημερωθείτε ότι δεν μπορείτε να το παραλάβετε πριν παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος.

Εξ αιτίας αυτού του μέτρου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιστρέψετε νωρίτερα από την ημερ/νία επιτροφής τα βιβλία που έχετε δανειστεί στην περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για κάποιο βιβλίο.

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης τηρεί όλα τα προτεινόμενα μέτρα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με κύρια μέριμνα την υγεία του κοινού και του προσωπικού και τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους.

Αξιοποιήστε τις ψηφιακές πηγές που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ενημερωθείτε για τις συνδρομητικές πηγές, για τις νέες ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται προσωρινά με ανοικτή πρόσβαση, καθώς και για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από την ιστοσελίδα της.