Εξ αποστάσεως βοήθεια από τη βιβλιοθήκη κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 12.00-14.00