Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιβλιοθήκης για το ΠΜΣ «Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης» Δευτέρα 11.01.2021, 10.30-12.00  

Κύριος στόχος της Α΄ Ενότητας είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και να τις αξιοποιήσουν στην περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS