Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος κατά τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν όλοι οι φοιτητές τις πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης,

να εξοικειωθούν με τεχνικές αναζήτησης και εντοπισμού ποιοτικής πληροφορίας,αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγής λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο Ενότητες οι οποίες Θα πραγματοποιηθούν εξαποστάσεως, με χρήση του εργαλείου MS Teams:

 Α' Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
Τετάρτη 17.03.2021, 10.30-12.00

Σύνδεσμος Σεμιναρίων