'Ερευνα καταγραφής των απόψεων των εργαζομένων σε Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης

Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. διεξάγει έρευνα στοχεύοντας στην καταγραφή των απόψεων των  εργαζομένων σε Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης τόσο για τις δεξιότητες

που πρέπει να διαθέτουν στο σύγχρονο περιβάλλον πληροφόρησης, όσο και για τη συμβολή της δεκαετούς παρουσίας του στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό, και οι πληροφορίες που θα  συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωσή του θα διαρκέσει λιγότερο από 10 λεπτά.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα η οποία θα διαρκέσει μέχρι 20 Ιουλίου είναι πολύτιμη.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπείτε εδώ: https://forms.gle/KiF6PWEtcYQHQ4zQ9