Επίσκεψη της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος»

Επίσκεψη της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος»
Επίσκεψη 20 μαθητών Λυκείου και 2 συνοδών καθηγητών με στόχο την ενημέρωση για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ από τον επίκουρο καθηγητή κο Παπαϊωάννου και το μέλος ΕΔΙΠ κο Καπέτη.
11 Φεβρουαρίου 2020, 09.30-11.30
χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης