Ενημερωτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Γ΄ Λυκείου από τα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη

Ενημερωτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Γ΄ Λυκείου από τα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη

Τετάρτη, 22.11.2023, 10.00-11.00, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης

Ενημερωτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε 25 μαθητές και εκπαιδευτικούς Γ΄ Λυκείου από τα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη

στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στο Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ