Ενημερωτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης

Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνία στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ», διδάσκων κος Ήντουνας (αν. καθηγητής ΟΠΑ) 9 Δεκεμβρίου 2019, 15.15-16.00
αμφ. Χ