Ενημερωτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης

Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις», διδάσκων κος Μπλαβούκος (αν. καθηγητής ΟΠΑ) 30 Οκτωβρίου 2019, 10.00-11.00
αμφ. Γ