Ενημερωτική παρουσίαση Βιλιοθήκης

Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της «Ημέρας Ένταξης Φοιτητών ΟΔΕ» (επαφή κος Καπουτσής Ηλίας, επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ) 23 Οκτωβρίου 2019, 12.00-12.30
αμφ. Αντωνιάδου