Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές  «Α’ Ενότητα - Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022, 18.30-20.00, διαδικτυακά

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Ιδρύματος την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, 18.30-20.00.

Περιεχόμενο Α’ Ενότητας :

  • Γενική περιγραφή & υποδομές
  • Έντυπες συλλογές
  • Δανεισμός - διαδανεισμός
  • Ηλεκτρονικές πηγές & τρόπος πρόσβασης (VPN)
  • Τοπικές & εξ αποστάσεως υπηρεσίες
  • Συνεργατικά δίκτυα
  • Παραδείγματα & ασκήσεις αναζήτησης έντυπου & ψηφιακού υλικού

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική

Σύνδεσμος σεμιναρίου στο MS Teams  εδώ. Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.