Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής «Επίσημες Στατιστικές»

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής «Επίσημες Στατιστικές»

Πέμπτη, 14.04.2022, 11.00-12.00, εργ. Στατιστικής

Τίτλος σεμιναρίου «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»