Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής «Επίσημες Στατιστικές»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής  «Επίσημες Στατιστικές»

 

Πέμπτη, 10.03.2022,11.00-13.00,  εργαστήριο Στατιστικής

 

Τίτλος σεμιναρίου «Επίσημες στατιστικές πηγές Βιβλιοθήκης: Eurostat – ευρωπαϊκές στατιστικές»