Δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του SpringerNature

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) παρέχει συνεχή πρόσβαση σε περισσότερα από 117.000 ηλεκτρονικά βιβλία που καλύπτονται από συμβάσεις. Η κάλυψη των συλλογών είναι διαθεματική. Σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις συμβάσεις, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Ιδρυμάτων έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του βιβλίου, με δυνατότητα να το μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών, ούτε στον αριθμό των μεταφορτώσεων (downloads). Το διδακτικό προσωπικό έχει δικαίωμα να αναρτήσει υπερσυνδέσμους ή/και κεφάλαια βιβλίων στα online μαθήματά τους που πραγματοποιούνται μέσα από τις επίσημες υποδομές των Ιδρυμάτων, αναφέροντας την πηγή προέλευσης. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά βιβλία του ΣΕΑΒ, έχουν αγοραστεί με δικαιώματα χρήσης στο διηνεκές.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, χάρη στην πολυετή και άψογη συνεργασία με τον εκδότη SpringerNature και κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών, ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020 σε επιπλέον 31.000 ηλεκτρονικά βιβλία για τη στήριξη των διδακτικών αναγκών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για διδακτικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία αναφοράς, άτλαντες, εργαστηριακά εγχειρίδια, εγχειρίδια και κάποιες μονογραφίες.

Τα βιβλία αυτά είναι επίσης προσπελάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΑΒ, αλλά και μέσω της Γενικής Βάσης Συγγραμμάτων του Ευδόξου. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στο πλήρες κείμενο γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης μέσω VPN ή Shibboleth και χρήση του ιδρυματικού κωδικού. Δείτε τη λίστα των συγγραμμάτων σε αυτό το pdf αρχείο.

Τέλος, μέσω της Γενικής Βάσης Συγγραμμάτων του Ευδόξου, διατίθενται ανοικτά (ελεύθερης πρόσβασης) περίπου 500 ελληνικά διδακτικά συγγράμματα του αποθετηρίου «Κάλλιπος».

Η ισότιμη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές διεθνούς κύρους και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ήταν και παραμένει ο πρωταρχικός στόχος του ΣΕΑΒ. Η υλοποίηση του στόχου αυτού, μέσω της συνεχούς υποστήριξης και της σταθερής συνεργασίας με το ΥΠΕΘ, αποδεικνύεται ότι είναι πρωταρχικής σημασίας, ειδικά τις μέρες αυτές, που όλη η ελληνική, εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα αγωνίζεται και πετυχαίνει τη συνέχιση του σημαντικού έργου που επιτελεί.

Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε την υπηρεσία «Ρωτήστε μας».

Παρακαλούμε παρακολουθείτε τη συνεχή ενημέρωση για την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε υφιστάμενες και νέες ψηφιακές πηγές και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας για νέες σχετικές ενημερώσεις.