Δοκιμαστική πρόσβαση στην Proquest Disserations and Theses Global

Δοκιμαστική πρόσβαση στην Proquest Disserations and Theses Global
έως 8 Μαίου 2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Proquest Disserations and Theses Global. Η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή έως τις 8 Μαίου 2022.

Μπορείτε να έχετε και εξ αποστάσεως πρόσβαση στην πλατφόρμα ενεργοποιώντας πρώτα το VPN.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη σύνδεσή σας ενημερώστε τη Βιβλιοθήκη ή στείλτε ερώτημα στη διεύθυνση www.proquest.com/go/contactsupport

Επισκευθείτε τον ιστότοπο της Proquest www.proquest.com για περισσότερες πληροφορίες.