Δοκιμαστική πρόσβαση στη Frost and Sullivan

H Βιβλιοθήκη έχει αποκτήσει δοκιμαστική περίοδο πρόσβασης στη Frost and Sullivan έως 15/10/2017. Η F&S ειδικεύεται στις αναλύσεις της παγκόσμιας αγοράς και παρέχει πρόσβαση στις κλαδικές μελέτες της.

Για την πρόσβασή σας ακολουθήστε το σύνδεσμο www.frost.com.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α. ελέγχεται από την πλευρά των εκδοτών μέσω των IP διευθύνσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, καθώς και όσοι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου.
Κατά την είσοδο σας στο www.frost.com θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό μήνυμα "Athens University of Economics (Growth Partnership Services Trial October 2017) at frost.com" και θα σας ζητηθεί όνομα και email για την πρόσβασή σας στις κλαδικές μελέτες.

Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τη χρησιμότητα της Frost and Sullivan στην έρευνά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@aueb.gr.