Αξιοποιώντας τους πόρους & τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σπουδές

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», διευθυντής ΠΜΣ κος Νικολάου (καθ. ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

10 Δεκεμβρίου 2019, 09.30-11.30
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας BCLab,
Δεριγνύ 12, 4ος όρ.