Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Τετάρτη 11/3/2020 έως και την Τρίτη 24.3.2020.

Το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικά μέσα, αξιοποιώντας τις ψηφιακές πηγές που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.