Αναστολή εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών 2 - 6.11.2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ψήφισμα της Συγκλήτου στις 2.11.2020, διακόπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος από τη Δευτέρα 2/11/2020 έως και την Παρασκευή 6/11/2020. Ως εκ τούτου, αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση της Βιβλιοθήκης και των πηγών της για το διάστημα αυτό καθώς και όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού της Βιβλιοθήκης για δια ζώσης εξυπηρέτηση.