Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

Εαρινό εξάμηνο

 

Εκπαιδευτική Παρουσίαση για τις επίσημες στατιστικές πηγές (έντυπες & ηλεκτρονικές) στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, στο πλαίσιο του μαθήματος 6ου εξαμήνου «Επίσημες Στατιστικές», διδάσκουσα κα Λειβαδά (αν. καθ. ΟΠΑ)

20 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-14.00,

παρουσίαση και άσκηση στις έντυπες στατιστικές σειρές της Βιβλιοθήκης, 15 φοιτητές,

χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης

στη διπλωματική εργασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, υπεύθυνη καθηγήτρια κα Κατσίμη Μαργαρίτα

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία

 

05 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00,

φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω

 

Εργαστήριο Eurolab, 3ος όρ. Αντωνιάδου,

80 φοιτητές

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης στο ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής στο πλαίσιο του μαθήματος της κας Λειβαδά

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

06 Μαρτίου 2019, 14.00-15.00

15 φοιτητές πλήρους φοίτησης

 

Eργαστήριο Στατιστικής, κτήριο Ευελπίδων,                2ος όρ.

 

Εκδήλωση του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)

10webinar[1] 2020

 

Τίτλος:

«Διαχείριση αρχείων επιχειρήσεων και οργανισμών: εγχώρια &  διεθνή παραδείγματα»

Ομιλητής: κος Γιάννης Στογιαννίδης, Ιστορικός & Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ

 

16.03.2020, 16.00-18.00

 

 

Εξ αποστάσεως[2] Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική εργασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, υπεύθυνη καθηγήτρια κα Κατσίμη Μαργαρίτα

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία

 

02 Απριλίου 2020, 10.30-12.30,

φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ

 

Πραγματοποιήθηκε ως webinar (μετά από δύο ακυρώσεις λόγω κατάληψης και λόγω διακοπής λειτουργίας του Πανεπιστημίου εξαιτίας του COVID-19)

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα ΠΜΣ του ΔΕΟΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές»,  διευθυντής ΠΜΣ κος Χατζηπαναγιώτου (καθ. ΟΠΑ)

και «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές», διευθυντής ΠΜΣ κος Πλιάκος (καθ. ΟΠΑ)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

 

07 Απριλίου 2020, 1200-14.00

φοιτητές πλήρους φοίτησης

 

webinar

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το μάθημα του  6ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής  «Επίσημες Στατιστικές», διδάσκουσα κα Λειβαδά ( αν. καθ. ΟΠΑ)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Επίσημες Στατιστικές Πηγές EUROSTAT

 

30 Απριλίου 2020, 13.00-15.00

 

webinar

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ΠΜΣ του ΔΕΤ «Επιχειρηματική Αναλυτική»,  διευθυντής ΠΜΣ κος Χατζηαντωνίου (αν. καθ. ΟΠΑ)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

 

20 Μαΐου 2020, 18.00-20.00

φοιτητές πλήρους & μερικής φοίτησης

 

webinar

Εκδήλωση του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)

20webinar 2020

 

Τίτλος:

«Μοντέλα και προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς: προκλήσεις και ευκαιρίες για τις οικονομικές βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης»

Ομιλητής: κος Πέτρος Κωσταγιόλας, επίκουρος καθηγητής   Ιονίου Πανεπιστημίου

 

22 Μαΐου 2020, 11.00-12.30

 

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ΠΜΣ  του Μ&Ε «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»,  διευθυντής ΠΜΣ κος  Μπάλτας (καθ. ΟΠΑ)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

 

01 Ιουνίου 2020, 18.00-20.00

φοιτητές πλήρους & μερικής φοίτησης

 

webinar

Distance Learning Seminar for “MSc in Marketing & Communication with international Orientation - PRIMA”, Director of MSc  professor G. Baltas

 

TOPIC OF THE SEMINAR: Exploring the Library’s Information Systems and Resources

10 June 2020, 15.00-17.00

full and part time students

 

webinar

 

 

 

Event of the Hellenic Economic Library Network (H.E.LI.N.)

3rd webinar 2020 

 

Topic :

“Precision Library Services: the World Bank Group Library”

Speaker: Eduardo E. Quintero Orta, Team Lead of the Integrated Reference Desk/Interlibrary Loans Services & Research Librarian, World Bank Group Library

 

09 July 2020 16.30-18.00

 

 

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα ΠΜΣ πλήρους φοίτησης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

 

 

14 Ιουλίου 2020, 12.00-14.00

 

webinar

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα ΠΜΣ  μερικής φοίτησης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

 

15 Ιουλίου 2020, 18.00-20.00

 

webinar

 

 


[1] Όλες οι διαλέξεις του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως ως webinars από  τον Μάρτιο του 2020, λόγω της πανδημίας του COVID-19.

 

[2]Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Βιβλιοθήκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τις 11.03.2020 πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype for Business, λόγω της πανδημίας του COVID-19.

 

 

 

 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο πλαίσιο του μαθήματος «Στατιστική Ι», διδάσκουσα κα Τσομπανάκη (μέλος ΕΔΙΠ ΟΠΑ) 02 Οκτωβρίου 2019, 16:00-17.00
αμφιθέατρο Α
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη», διδάσκουσα κα Δημέλη (καθηγήτρια ΟΠΑ) 08 Οκτωβρίου 2019, 14.00 - 15.00
αμφιθέατρο Β
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο 5ο εξάμηνο του Τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφορικών Συστημάτων», διδάσκων κος Κωνσταντόπουλος (καθηγητής ΟΠΑ) 09 Οκτωβρίου 2019, 13.00 - 15.00
εργαστήριο CSLAb1, 2ος όρ. Δεριγνύ
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α-Λ)», διδάσκουσα κα Παπαδάκη (καθηγήτρια ΟΠΑ) 14 Οκτωβρίου 2019, 10.00-11.00
αίθ. Δ12
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Μαθηματικά Ι», διδάσκων κος Κρητικός (αν. καθηγητής ΟΠΑ) 15 Οκτωβρίου 2019, 10.00-11.00
αίθ. Α31
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Μ-Ω)», διδάσκων κος Γκίκας (καθηγητής ΟΠΑ) 16 Οκτωβρίου 2019, 11.15-11.35
αίθ. Δ12
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο “MSc in International Shipping, Finance and Management (full time)”, διευθυντής ΠΜΣ κος Καβουσανός (καθηγητής ΟΠΑ) 16 Οκτωβρίου 2019, 12.30-14.30
εργαστήριο Τροίας, αιθ.207
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», διευθυντής ΠΜΣ κος Κωνσταντόπουλος (καθηγητής ΟΠΑ) 17 Οκτωβρίου 2019, 12.30-14.30
εργαστήριο Ευελπίδων, 2ος όρ.
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής στο πλαίσιο του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα Ι», διδάσκων κος Παππάς (ακαδημαϊκός υπότροφος ΟΠΑ) 18 Οκτωβρίου 2019, 16.00-17.00
αίθ. Α21
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο “MSc in International Shipping, Finance and Management (part time)”, διευθυντής ΠΜΣ κος Καβουσανός (καθηγητής ΟΠΑ) 18 Οκτωβρίου 2019, 18.00-20.00
εργαστήριο Τροίας, αιθ.207
Εκδήλωση ΔΙΟΒΙ
Εργαστήριο λημματογράφησης οικονομικών όρων στην Wikipedia
σε συνεργασία με την Ομάδα Χρηστών Κοινότητας Wikimedia στην Ελλάδα και με το Tμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
21 Οκτωβρίου 2019,10.00-13.00
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της «Ημέρας Ένταξης Φοιτητών ΟΔΕ» (επαφή κος Καπουτσής Ηλίας, επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ) 23 Οκτωβρίου 2019, 12.00-12.30
αμφ. Αντωνιάδου
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στα ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Διευθυντές κος Αλογοσκούφης & κος Φιλιππόπουλος (καθηγητές ΟΠΑ) 23 Οκτωβρίου 2019, 13.00-14.30
αναγνωστήριο Τροίας 2 & Σπετσών (ισόγειο)
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις», διδάσκων κος Μπλαβούκος (αν. καθηγητής ΟΠΑ) 30 Οκτωβρίου 2019, 10.00-11.00
αμφ. Γ
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο 3ο εξάμηνο του Τμήματος ΛΟΧΡΗ στο πλαίσιο του μαθήματος «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού», διδάσκουσα κα Γαλανάκη (επίκουρη καθηγήτρια ΟΠΑ) 30 Οκτωβρίου 2019, 11.00-13.00
αμφ. Γ
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο 5ο εξάμηνο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαφήμιση & Προώθηση Πωλήσεων», διδάσκουσα κα Ζαρκάδα (αν. καθηγήτρια ΟΠΑ) 04 Νοεμβρίου 2019, 19.00-21.00
αιθ. Α24
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο 7ο εξάμηνο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του μαθήματος «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών», διδάσκουσα κα Ζαρκάδα (αν. καθηγήτρια ΟΠΑ) 05 Νοεμβρίου 2019, 19.00-21.00
αίθ. Δ24
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο 3ο εξάμηνο του Τμήματος Στατιστικής στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη», διδάσκουσα κα Λειβαδά (αν. καθηγήτρια ΟΠΑ) 07 Νοεμβρίου 2019, 13.00-15.00
εργαστήριο Στατιστικής,
3ος όρ. Αντωνιάδου

Επίσκεψη τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής στη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος. Η επίσκεψη αποτελεί πρωτοβουλία της αν. καθηγήτριας του ΟΠΑ κας Λειβαδά Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο του μαθήματος 7ου εξαμήνου «Οικονομετρία» και διοργανώνεται με την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει ενημέρωση για τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις βάσεις δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της ΤτΕ στο κοινό. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον κο Τσαβέα Νίκο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Στατιστικής της ΤτΕ, σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών δεδομένων της ΤτΕ. )

21 Νοεμβρίου 2019,
1η ομάδα 10.00-11.00
2η ομάδα 11.00-12.00

Βιβλιοθήκη Τράπεζας της Ελλάδος,
Πανεπιστημίου 21

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», διευθυντής ΠΜΣ κος Δράκος (καθ. ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

09 Δεκεβρίου 2019, 11.00-13.00
Α - ΜA
09 Δεκεβρίου 2019, 11.00-13.00
ΜΠ - ΧA

πλήρους φοίτησης
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, κτήριο Ευελπίδων, αίθ.108
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνία στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ», διδάσκων κος Ήντουνας (αν. καθηγητής ΟΠΑ) 9 Δεκεμβρίου 2019, 15.15-16.00
αμφ. Χ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», διευθυντής ΠΜΣ κος Νικολάου (καθ. ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

10 Δεκεμβρίου 2019, 09.30-11.30
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας BCLab,
Δεριγνύ 12, 4ος όρ.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών», διευθυντής ΠΜΣ κος Σιώμκος (καθηγητής ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

18 Δεκεμβρίου 2019, 18.00-20.00
μερικής φοίτησης
κτήριο Τροίας, αίθ. Τ203

19 Δεκεμβρίου 2019, 12.00-14.00
πλήρους φοίτησης
κτήριο Ευελπίδων, αίθ. 609

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο “Msc in Financial Management”, διευθυντής ΠΜΣ κος Δράκος (καθ. ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Exploring the Library’s Information Systems and Resources

08 Ιανουαρίου 2019, 18.00-20.00
πλήρους και μερικής φοίτησης ξενόγλωσσο
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
κτήριο Ευελπίδων, αίθ. 108

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», διευθυντής ΠΜΣ κος Δράκος (καθ. ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

13 Ιανουαρίου 2020, 18.00-20.00
Min - ΛΟ
20 Ιανουαρίου 2020, 18.00-20.00
ΜΑ - ΧΙ

μερικής φοίτησης
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, κτήριο Ευελπίδων, αίθ.108

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις», διευθυντής ΠΜΣ κος Μπλαβούκος (αν. καθ. ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

23 Ιανουαρίου 2020, 12.30-14.30
πλήρους φοίτησης
Εργαστήριο Eurolab

06 Φεβρουαρίου 2020, 19.00-21.00
μερικής φοίτησης
Αναγνωστήριο Τροίας

Επίσκεψη της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος»
Επίσκεψη 20 μαθητών Λυκείου και 2 συνοδών καθηγητών με στόχο την ενημέρωση για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ από τον επίκουρο καθηγητή κο Παπαϊωάννου και το μέλος ΕΔΙΠ κο Καπέτη.
11 Φεβρουαρίου 2020, 09.30-11.30
χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης
Εκδήλωση του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)
Βιβλιοπαρουσίαση

Τίτλος βιβλίου: «Το Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών», Συγγραφείς: Παναγιώτης Αλεξάκης και Φαίδων Καλφάογλου (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019)
13 Φεβρουαρίου 2020, 17.00-19.00
Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Αμερικής 12, Αθήνα

Εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Εκπαιδευτική παρουσίαση (I) για τις επίσημες στατιστικές πηγές (έντυπες & ηλεκτρονικές) στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, διδάσκουσα κα Λειβαδά, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΟΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος 6ου εξαμήνου «Επίσημες Στατιστικές» 20 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-14.00,
παρουσίαση και άσκηση στις έντυπες στατιστικές σειρές της Βιβλιοθήκης,
15 φοιτητές
χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική εργασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, υπεύθυνη καθηγήτρια κα Κατσίμη Μαργαρίτα

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία

27 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-15.00,
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ

05 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00,
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω

Εργαστήριο Eurolab, 3ος όρ. Αντωνιάδου,
80 φοιτητές

Εκπαιδευτική παρουσίαση (II) για τις επίσημες στατιστικές πηγές (έντυπες & ηλεκτρονικές) στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, διδάσκουσα κα Λειβαδά, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΟΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος 6ου εξαμήνου «Επίσημες Στατιστικές» 12 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00,
παρουσίαση & εκπαίδευση στη Eurostat
εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όρ. Αντωνιάδου