23/10/2012: Αποκατάσταση Πρόσβασης στις βάσεις Web of Science & JCR

Σας ενημερώνουμε οτι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις ISI Web of Science (WoS) και JCR - Journal Citations Reports (Impact Factor).