20/12/2013:ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013-2014


 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ & ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Δευτέρα 23/12/2013, 08.30 -15.30

Παρασκευή 27/12/2013, 08.30 -15.30

Δευτέρα 30/12/2013, 08.30 -15.30

Παρασκευή 03/01/2014, 08.30 -15.30

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δευτέρα 23/12/2013, 08.30 -15.00

Παρασκευή 27/12/2013, 08.30 -14.30

Δευτέρα 30/12/2013, 08.30 -15.00

Παρασκευή 03/01/2014, 08.30 -14.30