11/11/2013: “Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες στον Ψηφιακό Κόσμο”, 9ο Διεθνές Συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών

15-16 Νοεμβρίου 2013, Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, Αθήνα)

Το πρόγραμμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία (δελτίο τύπου και αφίσα του Συνεδρίου) καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/act/elindex.htm