10ο Διεθνές Συνέδριο Ποιοτικών και Ποσοτικών Μεθόδων στις Βιβλιοθήκες

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
22 - 25 Μαΐου 2018
Χανιά, Κρήτη


Από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2018 διεξάγεται στα Χανιά της Κρήτης το 10ο διεθνές συνέδριο Ποιοτικών και Ποσοτικών Μεθόδων στις Βιβλιοθήκες (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries). Σκοπός του συνεδρίου είναι η αξιολόγηση και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες και η μέτρηση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.

To 10o συνέδριο ακολουθεί την επιτυχημένη παράδοση των προηγουμένων συναντήσεων και φιλοξενεί αξιόλογες και ποιοτικές εισηγήσεις. Επιπλέον συνεχίζει το διάλογο πάνω σε θέματα ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων ανά τον κόσμο και για όλα τα είδη βιβλιοθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.qqml.org για περισσότερες λεπτομέρειες.