03/12/2013: AGENDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2 – 6 Δεκεμβρίου 2013


Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 7272100
http://ec.europa.eu/ellada
comm-rep-athens@ec.europa.eu

Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα
(2 – 6 Δεκεμβρίου 2013)

 

A. Νέα / Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου: Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των συνόρων EUROSUR τίθεται σε ισχύ. Στις 12 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός συστήματος συντονισμού της επιτήρησης των συνόρων για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και τη μείωση του θανάτου μεταναστών στη θάλασσα. Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο ενισχύουν την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών μελών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ανάγκη για ενισχυμένες ικανότητες διάσωσης. Το EUROSUR είναι μέρος των προσπαθειών αυτών και θα περιλαμβάνει αρχικά τα κράτη μέλη με νότια θαλάσσια και ανατολικά χερσαία εξωτερικά σύνορα (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία και Ισπανία), καθώς και τη Νορβηγία, ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη με εξωτερικά σύνορα (Βέλγιο, Γερμανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) θα ενταχθούν από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση. Το πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση είναι μία από τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 στα πλαίσια της δέσμης μέτρων για την Απασχόληση των Νέων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέσει κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εργασιακή εμπειρία κάτω από ασφαλείς συνθήκες. Συγχρόνως, θα στοχεύσει στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τους όρους πρακτικής άσκησης, για παράδειγμα σχετικά με τις αμοιβές / αποζημιώσεις και τις προοπτικές για πιθανή μακροπρόθεσμη πρόσληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον εκπαιδευόμενο.

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου: Δράση για τη Μεσόγειο: Περιγραφή της κατάστασης. Στον απόηχο της τραγωδίας στη Λαμπεντούσα, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν για την ανάγκη αλληλεγγύης προς τις χώρες της Μεσογείου. Προσδιορίστηκε μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως η αύξηση της παρουσίας της Frontex στη Μεσόγειο και η εφαρμογή του συστήματος EUROSUR για τον καλύτερο εντοπισμό και τη βοήθεια των βαρκών. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζεται καλύτερα με τις τρίτες χώρες, για να ανοίξει περισσότερα κανάλια νόμιμης μετανάστευσης και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τα εγκληματικά δίκτυα λαθραίας μεταφοράς μεταναστών.

 

Β. Οπτικοακουστικό υλικό

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I084258

Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)

Στις 2 Δεκεμβρίου 2013 τίθεται σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR): Το EUROSUR θα συμβάλει σημαντικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών εκείνων που θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο με σκοπό να φτάσουν τις ακτές της Ευρώπης. Θα εξοπλίσει επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με καλύτερα εργαλεία για την πρόληψη διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων ή διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συγχρόνως θα εντοπίζει και θα παρέχει βοήθεια σε μικρές βάρκες μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε πλήρη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη-επαναπροώθησης.

(Ημερομηνία: 27/11/2013 Διάρκεια: 02’:25’’)

Γ. Δράσεις της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου: Συνέντευξη Τύπου της Επιτρόπου κυρίας Cecilia Malmström, αρμόδιας για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, στα πλαίσια της επίσκεψής της στην Ελλάδα – Διοργάνωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αίθουσα “Γ. Σιώτη” – ώρα 12:30) Παράκληση να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην κυρία Ντενίζ Κουγιούφα (Τηλ: 210 7272105 e-mail: Denise.Couyoufa@ec.europa.eu)

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου: Ημερίδα με θέμα: “Οι Νέοι και η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή απάντηση στο εκρηκτικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων” – Συνδιοργάνωση του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Γραφείο Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αμαλίας 8 Σύνταγμα – ώρα 12:00)