03/10/2012: Αποκατάσταση Πρόσβασης στις βάσεις της EBSCO, Econlit - Full Text & Business Source Complete

Σας ενημερώνουμε οτι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις της EBSCO:

- Business Source Complete

- Econlit - Full Text