Χειμερινό Εξάμηνο 2016 - 2017

36η Συνάντηση Εργασίας ΔΙ.Ο.ΒΙ. 6 Σεπτεμβρίου 2016, 08.30-10.30, Βιβλιοθήκη Alpha Bank
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 4η Θεματική Ενότητα "Χρήμα, Πίστη, Χρηματοπιστωτικές αγορές και Τράπεζες" 12 Σεπτεμβρίου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ,
Καλφάογλου Φαίδων από Τράπεζα της Ελλάδος, "Τράπεζες, χρήμα, πίστη και εποπτεία Τραπεζών"
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 4η Θεματική Ενότητα "Χρήμα, Πίστη, Χρηματοπιστωτικές αγορές και Τράπεζες" 3 Οκτωβρίου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ,
Κουρτίδης Χαράλαμπος από Alpha Bank, «Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σε ένα ασταθές και ευμετάβλητο περιβάλλον»
Εκπαιδευτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης με θέμα ¨Η Ευρώπη στον κόσμο: πηγές πληροφόρησης ΚΕΤ" στους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ, διδάσκων κος Μπλαβούκος, επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ 17 Οκτωβρίου 2016, 11.00-13.00, στα πλαίσια του μαθήματος 7ου εξαμήνου, "Εξωτερικές Σχέσεις ΕΕ", Eurolab, 30 συμμετέχοντες
37η Συνάντηση Εργασίας ΔΙ.Ο.ΒΙ. 25 Οκτωβρίου 2016, 08.30-10.30, Βιβλιοθήκη Τράπεζας της Ελλάδος
Εκπαιδευτική παρουσίαση συλλογών και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΟΠΑ στους φοιτητές του Τμήματος ΛΟΧΡΗ, διδάσκουσα κα Γαλανάκη, επίκουρη καθηγήτρια ΟΠΑ (έμφαση στο σύστημα Harvard) 4 Νοεμβρίου 2016, 11.00-13.00, στα πλαίσια του μαθήματος 3oυ εξαμήνου "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού", αμφιθέατρο Δ' Οικονομικό
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 5η Θεματική Ενότητα "Δημόσια Οικονομικά"

7 Νοεμβρίου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ,
Γεώργιος Κατσιάρης «Κοινωνικές εξελίξεις ( ανεργία, φτώχεια, ανισότητα) κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα»
Δημήτρης Ιακωβίδης «Η πολιτική συνοχής στην προγραμματική περίοδο 2014-2020»
Χρήστος Κουτσούκος «Φορολογική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»
Όλοι οι ομιλητές είναι στελέχη του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 5η Θεματική Ενότητα "Δημόσια Οικονομικά" 5 Δεκεμβρίου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ
Νίτση Ελισάβετ από ΚΕΠΕ, "Στοιχεία προϋπολογισμού και χρέους"