Τεχνική Υποδομή

Η\Υ

Στους χώρους της βιβλιοθήκης υπάρχουν συνολικά διαθέσιμοι 22 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η χρήση των οποίων είναι δωρεάν προς όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης.

Το πλήθος των διαθέσιμων υπολογιστών στους χώρους της βιβλιοθήκης είναι:

Τοποθεσία Αριθμός διαθέσιμων υπολογιστών
Αναγνωστήριο 9
Τμήμα Βιβλίων 4
Τμήμα Περιοδικών 5
Κέντρα Τεκμηρίωσης 4

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διέπεται από τους παρακάτω όρους:

  1. Επιτρέπεται η χρήση των Η/Υ για αναζήτηση στις συλλογές και πηγές της Βιβλιοθήκης. Κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται την ακεραιότητα του υπολογιστικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης.
  2. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης μονάδας αποθήκευσης (USB) για μεταφορά αρχείων (ηλεκτρονικά άρθρα, εργασίες, κλπ).

  3. Απαγορεύεται η χρήση των Η/Υ για ηλεκτρονικά παιγνίδια, πρόσβαση σε ιστοσελίδες μη ακαδημαϊκού, επιστημονικού ή εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου καθώς και η χρήση παράνομων υπηρεσιών.
  4. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο προσπάθεια διαγραφής ή αλλοίωσης ηλεκτρονικών αρχείων της Βιβλιοθήκης.

Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει δωρεάν υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα μέλη του. Κατά συνέπεια οι χρήστες της βιβλιοθήκης που δεν είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης του ΟΠΑ. Στην ειδική περίπτωση διοργάνωσης διεθνών ή άλλων συνεδρίων όπου ένα τμήμα ή μια σχολή του ΟΠΑ επιθυμεί να παρέχει ασύρματη δικτυακή πρόσβαση στους συμμετέχοντες, μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (NOC) του Πανεπιστημίου για να τους δοθεί προσωρινός λογαριασμός πρόσβασης.

Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα του ΟΠΑ παρέχουν κάλυψη και στον χώρο της βιβλιοθήκης και είναι τα εξής:

  • Ασύρματο δίκτυο AUEB-Wireless
  • Ασύρματο δίκτυο eduroam (το οποίο δίνει δυνατότητα σύνδεσης και στους χώρους άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο περιαγωγής eduroam)

Περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης εδώ.


Απομακρυσμένη πρόσβαση (VPN)

Η υπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN), δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της βιβλιοθήκης να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του πανεπιστημίου ενώ βρίσκονται σε απομακρυσμένους υπολογιστές, δηλαδή από οποιοδήποτε χώρο εκτός πανεπιστημίου.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α. ελέγχεται από την πλευρά των εκδοτών μέσω των IP διευθύνσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου. Ο χρήστης που θέλει να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές πηγές μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του πανεπιστημίου (π.χ. σταθμοί εργασίας που βρίσκονται στην βιβλιοθήκη ή στα κέντρα υπολογιστών) είτε από τον προσωπικό του υπολογιστή (π.χ. σπίτι / γραφείο) να ταυτοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας VPN.

Μόλις γίνει η σύνδεση με την υπηρεσία VPN ο χρήστης αναγνωρίζεται (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή του) ως προερχόμενος από το ΟΠΑ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει συνδρομή η βιβλιοθήκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση στο VPN είναι να υπάρχει σύνδεση στο internet και ο χρήστης να είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου (να έχει ενεργό λογαριασμό email του πανεπιστημίου). Κατά συνέπεια οι χρήστες της βιβλιοθήκης που δεν είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου δεν μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα σύνδεσης στο VPN δίνονται εδώ. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης στο VPN θα ζητηθεί από τον χρήστη να εισάγει το username/password για να γίνει η αυθεντικοποίηση του. Στα windows Vista, 7, 8 για να ξεκινήσει σωστά το πρόγραμμα OpenVPN πρέπει ο χρήστης να κάνει δεξί κλικ-> Run as Administrator στο εικονίδιο του OpenVPN στην επιφάνεια εργασίας. Μόλις γίνει επιτυχής σύνδεση, ο χρήστης πρέπει να ανοίξει ένα νέο browser (π.χ. Internet explorer, Mozilla, Opera) και κατά τη διάρκεια πλοήγησης στις ηλεκτρονικές πηγές θα αναγνωρίζεται αυτομάτως ως μέλος του ΟΠΑ (Athens University of Economics & Business). Επομένως, για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές, δε θα ζητηθεί όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό (password) εφόσον έχει γίνει σωστά η σύνδεση με το πρόγραμμα VPN.