Παραγγελίες Βιβλίων

Δικαίωμα υποβολής πρότασης για παραγγελία έντυπων βιβλίων έχουν τα μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:

  • Καθηγητές
  • Αναπληρωτές Καθηγητές
  • Επίκουροι Καθηγητές
  • Λέκτορες


Τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παραγγελία έντυπων βιβλίων, οφείλουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα για κάθε βιβλίο. Κατά την ολοκλήρωση της υποβολής ένα αντίγραφο της παραγγελίας αποστέλλεται στο email του υποβολέα το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του εκάστοτε τμήματος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.Αντώνη Μουρίκη (τηλ. 210 8203 263).