Πανευρωπαϊκή εκκίνηση του ERASMUS+

Η Επίτροπος Βασιλείου εγκαινιάζει το Erasmus+ στην Ελλάδα!

 

Η Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, εγκαινίασε σήμερα στην Αθήνα το Erasmus+, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, παρουσία του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ. Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άτομα, σχεδόν διπλάσια απ’ ότι τώρα, θα λάβουν υποτροφία της ΕΕ για να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ή να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό, τα επόμενα επτά χρόνια. Το Erasmus+ θα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ – 40% περισσότερα σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα την περίοδο 2007-2013.

«Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον της Ευρώπης και τη νεολαία της. Η διεθνής εμπειρία που θα αποκτάται μέσω του Erasmus+ θα ενισχύσει τις δεξιότητες, την προσωπική εξέλιξη και την απασχολησιμότητα. Η αύξηση του προϋπολογισμού που εξασφαλίσαμε σημαίνει ότι περισσότερα άτομα θα ωφεληθούν από τη στήριξη της γι’ αυτές τις ευκαιρίες. Πρέπει, επίσης, να επενδύσουμε περισσότερα για να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να ανήκουμε στους καλύτερους στον κόσμο και να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το Erasmus+ καθίσταται πόσο μάλλον σημαντικό σε μια εποχή που πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων», δήλωσε η επίτροπος Βασιλείου.

Σε συνέχεια της πανευρωπαϊκής εκκίνησης του ERASMUS+, οργανώνεται στην Αθήνα στις 17 και 18 Ιανουαρίου στο κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών ένα Περιφερειακό Συνέδριο για τα Δυτικά Βαλκάνια με θέμα την παρουσίαση των ευκαιριών συνεργασίας που προσφέρει το Πρόγραμμα ERASMUS+ στην ευρύτερη περιοχή.

Η διεξαγωγή του περιφερειακού Συνεδρίου γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα αρμόδια Υπουργεία των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο και Σερβία) στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω της πλατφόρμας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η πλατφόρμα για τα Δυτικά Βαλκάνια (Western Balkan Platform on Education and Training) έχει ως στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές καθώς και την αύξηση της συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας, θα επικεντρωθεί την πρώτη ημέρα (09:00-18:00) στις ευκαιρίες που προσφέρονται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για συνεργασίες στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης ενώ τη δεύτερη μέρα (09:00-13:00&15:00-18:00) θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και φορέων νεολαίας.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 250 εκπρόσωποι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και περίπου 50 φορείς από την Ελλάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το Συνέδριο μέσω livestreaming. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.

Περισσότερα στοιχεία για το Erasmus+

Ποιος επωφελείται από το Erasmus+;

  • 2 εκατ. φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό, έχοντας στη διάθεσή τους 450 000 θέσεις πρακτικής άσκησης·
  • 650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό·
  • 800 000 εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και νεαροί εργαζόμενοι θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν άτομα στο εξωτερικό·
  • 200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πλήρη κύκλο σπουδών Master σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων·
  • περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά πτυχία master, που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού·
  • περισσότεροι από 500 000 νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εθελοντισμό στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων·
  • 125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας·
  • 3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας·
  • 600 συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.

Ποιος επωφελείται από το Erasmus+ στην Ελλάδα;

Από το 2007 έως το 2013, περίπου 50 000 έλληνες σπουδαστές, νέοι και εκπαιδευτικό προσωπικό, επιμορφωτές και προσωπικό που ασχολείται με θέματα της νεολαίας έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα της ΕΕ «Διά βίου μάθηση» και «Νεολαία σε Δράση». Εκτιμάται ότι 75 000 (κατά 50% περισσότεροι) θα μπορέσουν να ωφεληθούν από το Erasmus+ στο διάστημα 2014-2020. Η Ελλάδα θα λάβει συνολικά 34 εκατ. ευρώ το 2014 από το Erasmus+, ποσό αυξημένο κατά 3% σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση που έλαβε το 2013. Προβλέπεται ότι, όπως και για άλλες συμμετέχουσες χώρες, η ετήσια χρηματοδότηση θα αυξάνει κάθε χρόνο έως το 2020. Στο πλαίσιο του Erasmus+, η Ελλάδα θα μπορέσει, επίσης, να ωφεληθεί περαιτέρω από υποτροφίες για διακρατικά αθλητικά σχέδια και τη δράση Jean Monnet σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ιστορικό

Το Erasmus+ δρομολογείται σε μια εποχή κατά την οποία περίπου έξι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ, ενώ ειδικότερα στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Κροατία τα επίπεδα της ανεργίας στους νέους ξεπερνούν το 50%. Ταυτοχρόνως, υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Το Erasmus+ θα αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα, παρέχοντας ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση εμπειριών στο εξωτερικό. Καθώς παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό, το Erasmus+ καλλιεργεί στους φοιτητές την επιθυμία ή την ικανότητα για μελλοντική εργασία στο εξωτερικό, αυξάνοντας έτσι τις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα αυξήσει, επίσης, την ποιότητα και την καταλληλότητα των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ευρώπη, μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των νεαρών εργαζομένων και μέσω συμπράξεων μεταξύ της εκπαίδευσης και των εργοδοτών. Ο προϋπολογισμός ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Αναμένεται να χορηγηθούν πρόσθετοι πόροι για ανταλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για διοικητική υποστήριξη με τη συμμετοχή χωρών εκτός ΕΕ· η απόφαση θα ληφθεί κατά τη διάρκεια 2014.

Το Erasmus+ περιλαμβάνει για πρώτη φορά υποστήριξη για τον αθλητισμό. Θα διαθέσει πάνω από 265 εκατομμύρια ευρώ σε επτά χρόνια για την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών, όπως οι στημένοι αγώνες και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, που προωθούν, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλες τις ηλικίες.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βλ. επίσης MEMO/13/1008
Εναρκτήρια ομιλία της Επιτρόπου, κας Ανδρούλλας Βασιλείου στην εκδήλωση για την εγκαινίαση του "Erasmus+
Οδηγός προγράμματος Erasmus+ και προκήρυξη προτάσεων
Erasmus+ στο Facebook
Δικτυακός τόπος της επιτρόπου Βασιλείου: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/international-cooperation/balkans_en.htm