Νόμος

Ονομασία: ΝΟΜΟΣ
Περιγραφή:

Η βάση ΝΟΜΟΣ περιλαμβάνει:

  1. διαρκή κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας και πρόσβαση στο πλήρες ενοποιημένο κείμενο των νόμων που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις τους
  2. συλλογή και αποδελτίωση της ελληνικής νομολογίας και αρθρογραφίας
  3. το δίκαιο της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα (από τη βάση celex).
Θέματα: Ελληνική νομοθεσία, Ελληνική νομολογία, Ευρωπαϊκό δίκαιο
Τύπος ηλεκτρ. πηγής: On-line βάση δεδομένων
Παραγωγός: Intrasoft International
Διαθέτης: ΟΠΑ
Συχνότητα: Ενημερώνεται καθημερινά
Χρονολογική Κάλυψη: 1833-
Γλώσσα: Ελληνική
Είδος πρόσβασης: Συνδρομητική (Πρόσβαση μόνο από τους Η/Υ της Βιβλιοθήκης με χρήση κωδικού και συνθηματικού)
Πρόσβαση:

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html