Ερευνητικά δοκίμια / National Bureau of Economic Research (NBER)

Ονομασία: Ερευνητικά δοκίμια / National Bureau of Economic Research (NBER)
Περιγραφή: Οικονομική έρευνα που παράγεται από συνεργάτες οικονομολόγους του Οργανισμού. Τα ερευνητικά δοκίμια που δημοσιεύονται on-line και κατηγοριοποιούνται σε τρεις σειρές, Historical, Technical ή General.
Θέματα: Οικονομία
Τύπος ηλεκτρ. πηγής: On-line βιβλιογραφική βάση ερευνητικών δοκιμίων πλήρους κειμένου
Παραγωγός: National Bureau of Economic Research (NBER)
Διαθέτης: Βιβλιοθήκη ΟΠΑ
Είδος πρόσβασης: Συνδρομητική (απαιτείται αυθεντικοποίηση)
Πρόσβαση:

http://papers.nber.org/papers.html