Αρχείο Ανακοινώσεων

Αρχείο - Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

07-06-2023 id:: 3967

 International HERMES Ph.D. Workshop 2023: “Data Science in Business”, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business,Athens, Greece, June 7th and 8th, 2023

11-04-2023 id:: 3888

SAW2023 - Short course on Football Analytics - 2-3 May 2023

13-03-2023 id:: 3833

"Predicting the past: AI for Ancient Greek Epigraphy", Yannis Assael, Thea Sommerschield, John Pavlopoulos, 15.3.23, 16:30