Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών» Του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων