24ο τεύχος HR Case Study Series, με θέμα «Ψυχική Υγεία και Ευζωία στην Εργασία»

H πανδημία έφερε στο προσκήνιο θέματα ψυχικής υγείας και ευζωίας στον εργασιακό χώρο αναδεικνύοντας τη σημασία τους. Η τηλεργασία και ο υβριδικός τρόπος εργασίας σε συνδυασμό με τις πολλές ώρες τηλε-συναντήσεων έχουν επιτείνει τα θέματα της αποξένωσης, της εξουθένωσης και έχουν προκαλέσει τα όρια μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Τα μεσαία στελέχη είναι τα πρώτα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις και μάλλον δεν ήταν έτοιμα ούτε να διοικήσουν από απόσταση ούτε να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα.

Οι γνωμοδότες του 24ου τεύχους HR Case Study Series εξετάζουν πολύπλευρα τα θέματα αυτά και φωτίζουν ως προϋποθέσεις, τη δέσμευση της ηγεσίας, το ρόλο του HR στο να εκπαιδεύσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολιτικές, να αξιοποιήσει προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων καθώς και τη βοήθεια ψυχολόγων και coaches.

Διαβάστε περισσότερα στο 24ο τεύχος HR Case Study Series, με θέμα «Ψυχική Υγεία και Ευζωία στην Εργασία» με Editor την Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα και γνωμοδοτήσεις από τους Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Regional Manager στη Pulso South East Europe, Βίκυ Γιωτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Μαρία Τσιττερού, Supervisor, Employee Experience, Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Athens International Airport, Ζωή Λιώλιου, Coach, Σύμβουλος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Συγγραφέας.

 

ID: 
3548

Last updated: 21 July 2022