Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

«Βασικές κατευθύνσεις έρευνας & συγγραφής»    

Τετάρτη, 13.04.2022, 10.30-12.00

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS εδώ. Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.