Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Λογότυπο Επιτροπής Ισότητας Φύλων

 

Επιτροπή Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ)

 

Το έργο της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) εντάσσεται στο πλαίσιο του Στόχου #5 Ισότητα των Φύλων, ενός από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η λειτουργία της ΕΙΦ του ΟΠΑ αποσκοπεί στην προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα δομών και δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου με απώτερο σκοπό τη δημιουργία κουλτούρας ισότητας και ισοτιμίας των φύλων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της ΕΙΦ, τους σκοπούς και τους στόχους της και τρόπους επικοινωνίας, θα βρείτε εδώ: https://isotita.aueb.gr

Last updated: 29 March 2022